Op 13 december 2018 is de algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering zijn diverse besluiten genomen, waarvan wij jullie op de hoogte willen brengen.

Vanwege het vertrek van Miranda Blok, Magda Coppoolse en Wilma Kreikamp zijn er vacatures ontstaan in het bestuur. Bert Schalkwijk, Xander Noë en Kim de Lange zijn door de aanwezige leden goedgekeurd als nieuwe bestuursleden. 

De contributies voor 2019 blijven in principe gelijk. De KNHS heeft besloten de afdracht per lid te verhogen met €3,25. Dit bedrag zal worden doorbelast in de contributie. Daardoor stijgt de contributie voor alle soorten lidmaatschap met €3,25 per lid voor 2019.

Er is tijdens de ledenvergadering gesproken over diverse opties voor het overdekken van de buitenbak. Het overdekken van de buitenbak heeft vele voordelen voor onze vereniging. Er wordt besloten om te gaan voor de optie van het kopen van een bestaande hal. Deze hal heeft een rijbaan van 20x65 meter en een opslagruimte van 65x7 meter. De inrichting van de hal wordt hetzelfde als de bestaande hal.

De aanwezige leden geven het bestuur volmacht om de bouwvergunning aan te vragen, offertes en opdrachten te verstrekken en de financiering te regelen.

In de ledenvergadering is tevens besloten om een obligatielening uit te schrijven, zodat de bouw kan plaatsvinden met een zo klein mogelijke lening bij een bank. De start van de bouw staat gepland voor het voorjaar van 2019. Bouwtekeningen van de nieuwe hal hangen, ter inzage, in de kantine.