Op 29 november 2019 is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering zijn diverse besluiten genomen, waarvan wij jullie op de hoogte willen brengen.

Het verslag treft u hierbij aan.