De vereniging draait op vrijwilligers en is als volgt georganiseerd.

 

De vereniging heeft een bestuur dat bestaat uit 7 personen. Ieder bestuurslid heeft een specifieke taak/portefeuille. Op dit moment zijn er nog vacatures.

De werkgroepen werken zelfstandig aan wat we binnen de vereniging belangrijk vinden en doen kort samengevat, het volgende:

  • Educatie

Onder deze werkgroep vallen de lessen, het oefenparcours, clinics, lezingen, etc.

  • Accommodatie

Deze werkgroep houdt zich bezig met het onderhoud van de accommodatie. Dit gaat in overleg met en onder toezicht van de BPU.

  • Activiteiten leden

Deze werkgroep organiseert activiteiten voor eigen leden om de sfeer en cultuur van de vereniging te versterken. Voorbeelden zijn onderlinge wedstrijden, sinterklaas, huldigingen, ponykamp etc.

  • Sponsoren & externe relaties

Deze werkgroep zorgt voor contacten met sponsors, overkoepelende organisaties (zoals de KNHS), andere verenigingen op het sportpark, gemeente etc. De werkgroep vormt ook partnerships met sponsoren of bedrijven waarmee we nauw samenwerken.

  • Wedstrijden

Deze werkgroep regelt de organisatie van wedstrijden in dressuur, springen en mennen, met voor iedere discipline een subgroep met coördinator.

  • Communicatie

Verzorgt de interne en externe communicatie voor de vereniging, waaronder website, pers en social media. En ze neemt de introductie van nieuwe leden op zich.

  • Vrijwilligerscoördinatie

Zorgen voor een vrijwilligerspool waaruit door de diverse andere werkgroepen geput kan worden en maken een planning en indeling van vrijwilligers en zorgen voor de opleiding van nieuwe vrijwilligers.

  • Kantine

Regelen de inkoop en overige werkzaamheden met betrekking tot de kantine, onder auspiciën van de BPU.