De accommodatie staat ter beschikking aan alle leden met een accommodatielidmaatschap. Je wordt geacht de accommodatie te gebruiken alsof die van jou is, dat betekent dat je er zuinig op bent, alles netjes gebruikt en schoon en opgeruimd achter laat.

Ieder accommodatie lid (dit zijn ook de lessende leden) van de Voornruiters mag vrij rijden. Degene die rijdt of ment moet lid zijn.

Buiten evenementen en lessen is het toegangshek gesloten. Leden die dan gebruik willen maken van de accommodatie hebben een zogenaamde 'druppel' nodig om het hek te openen. Voor de duidelijkheid: tijdens de lessen en evenementen is het hek open en kan je zonder ‘druppel’ de bak in. Als je op een andere tijd wil rijden dan heb je een ‘druppel’ nodig om het hek en de deur van de binnenbak te openen. Deze ‘druppels’ zijn tegen een borg van €25,- te verkrijgen bij Leontine Verhart, tel: 06-23070806.

Regels voor het rijden bij de Voornruiters

Het gebruik van de accommodatie en deelname aan wedstrijden, lessen en oefenparcours is op eigen risico.

Er gelden onder andere de volgende regels:

 • Bij vrij rijden of mennen is het dragen van een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband verplicht
 • Bij het rijden dragen ruiters rijlaarzen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
 • Bij het rijden moeten de schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten.
 • Bij het rijden draag je geen grote, uitstekende sieraden, of losse kleding.
 • Rijden op de linkerhand heeft voorrang op rijden op de rechterhand.
 • Bij springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden.
 • Longeren in de binnenmanege of de buitenrijbaan is niet toegestaan. Daarvoor kan de longeercirkel worden gebruikt.
 • Paarden en pony’s mogen niet worden losgelaten in de binnen- en buitenmanege, noch in de longeerbak of op het grasveld.
 • Mest moet worden opgeruimd, zowel in de rijbanen als op de poetsplaats, rondom de accommodatie en het parkeerterrein. Van de leden wordt verwacht dat de mestkruiwagens tijdig worden geleegd in de mestcontainer.
 • Trailer uitmesten of leegscheppen doe je thuis!
 • Hindernismateriaal, menkegels of andere materialen ruim je na gebruik op en zet je op dezelfde plaats terug.
 • Na gebruik van de manege doe je de lichten uit en sluit je de deuren en het toegangshek.

 Er zijn meerdere rijbanen beschikbaar, waardoor er voor iedereen genoeg ruimte is om te trainen. Om er desondanks voor te zorgen dat zowel ruiters als menners de accommodatie kunnen gebruiken, gelden de volgende afspraken: 

 • De ruiters hebben het eerste recht op het gebruik van de rijbaan.
 • Op vrijdag en op zondag hebben de menners een bepaald aantal uren het eerste recht op gebruik: op vrijdag van 15.00 uur tot 18.00 uur en op de zondagen dat er geen menles is tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Op de zondagen waarop de menlessen zijn, kunnen de menners vanaf 8.45 uur exclusief gebruik maken van de accommodatie.

 Menners mogen ook op doordeweekse dagen gebruik maken van de accommodatie onder de volgende voorwaarden: 

 • Indien ruiters gebruik maken van de binnenbak, kunnen de menners oefenen in de buitenbak of op het land. (Tenzij de conditie van het land dit niet toestaat)
 • Indien ruiters geen bezwaar hebben om samen met een aanspanning te rijden, kunnen zij samen verder. Als een menner al rijdt in de binnenbak en er een ruiter komt om te rijden, overlegt men of men samen verder kan. Zo niet, dan heeft de menner nog twintig minuten de tijd om te rijden en vervolgens plaats te maken.

 Vrij rijden

Vrij rijden kan altijd, behalve tijdens evenementen. De evenementen staan vermeld op www.voornruiters.nl in de evenementenkalender. Op de avonden als er verenigingslessen zijn, is er ook ruimte om vrij te rijden, behalve tijdens de avonden wanneer er opgebouwd wordt voor een evenement. Dan is alleen de buitenbak beschikbaar voor vrij rijden, of  ’s zomers een van de binnen pistes. De grote rijbaan is gereserveerd voor de verenigingslessen. Vrij rijden tijdens de lessen is alleen mogelijk in de 20x40 meter rijbaan. Tijdens het vrij rijden zijn minimaal 2 personen aanwezig, waarvan minimaal 1 persoon die in het bezit is van een mobiele telefoon.

Tijdens de lessen is het hek open en kan je zonder ‘druppel’ het hek door en de hal in.

Als je op een andere tijd wilt rijden dan heb je een ‘druppel’ nodig om het hek en de deur van de binnenbak te openen. Deze ‘druppels’ zijn tegen een borg van  € 25, - te verkrijgen bij Leontine Verhart, tel: 06-23070806.

De vereniging is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Houd daarom rekening met vrijwilligers die aan het werk zijn. Die werkzaamheden gaan altijd voor. Zij doen dit niet voor zichzelf, maar voor ons allemaal.