Onder de nu weer geldende regels van de beperkte lock-down, nadat de aanscherpingen van de afgelopen 2 weken teruggedraaid zijn, kunnen we onze accommodatie nog steeds openhouden voor lesleden en accommodatieleden: vrij rijden mag nog steeds en lessen mogen ook weer zonder beperkingen van de groepsgrootte doorgaan.

De algemeen geldende beperkingen blijven wel van kracht.

Omdat vanaf 1 december het dragen van een mondkapje in de openbare ruimtes in heel Nederland verplicht wordt, blijft deze regel van kracht.

Helaas mogen we nog steeds geen wedstrijden organiseren.

Voor de komende weken, totdat er verdere versoepelingen of aanvullingen worden aangekondigd, gelden de volgende regels:
1. Allereerst blijven de basisregels natuurlijk onveranderd van kracht:
• Kom niet naar De Voornruiters als je klachten hebt.
• Houd 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor begeleiding tijdens het op- en afzadelen of in- en uitspannen
• Hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• Was je handen regelmatig.
• Schudt geen handen.

2. Aanvullend op deze standaardregels gelden de volgende maatregelen:
• De kantine is dicht.
• Naast de begeleider/groom wordt GEEN publiek toegelaten.
• Vrij rijden (alleen voor accommodatieleden)
o Kom met niet meer dan één begeleider/groom naar de accommodatie
o Als het accommodatie-lid aan het rijden is draagt de groom/begeleider een mondkapje.
• Lessen
o Kom met niet meer dan één begeleider/groom naar de les
o Deze begeleider/groom mag tijdens de les op de tribune plaatsnemen, rekening houdend met de 1,5 meter regel en draagt een mondkapje.
o Na de les verlaat de combinatie of aanspanning het terrein van De Voornruiters zo spoedig mogelijk.
Als we ons allemaal aan deze regels houden kunnen we onder de huidige regels doorgaan met de activiteiten die we altijd al doen zoals vrij rijden en lessen.